Om VC Stockholm

DEN 2 OKTOBER 1951 GRUNDADES VESPA CLUB STOCKHOLM, SVERIGES FÖRSTA VESPAKLUBB.

Historisk tillbakablick
1950- och 60-talet var den gyllene eran för alla Vespister. Inte bara för att det kom en ny livsstil med motorscootrarna – först som billigt färdmedel, senare som statussymbol – de lade även grunden för en aktiv klubbscen över hela Sverige.

F.d. ordföranden i Vespa Club Sverige, Stig Serrander, på Vespa med reg.nr. A190.

VC Stockholm var under perioder Sveriges största Vespaklubb och fungerade som en ”samlingsplats” för alla älskare av det udda fordonet i huvudstaden och hade stor del i grundandet av Vespa Club Sverige, som skedde i februari 1955.

VC Stockholms producerade en egen tidning som kort och gott fick namnet ”Vespan”. Det första numret kom på vintern 1954. Några år senare, i november 1957, såg även VC Sveriges ”Vespisten” dagens ljus. Idag ger Svenska Scooterklubben ut medlemstidningen ”Scooteristen”.

Under 50- och 60-talet hade VC Stockholm ett väldigt aktivt klubbliv. Medlemmarna träffades i Stockholm för gemensamma utflykter och klubbkvällar och man deltog även i många internationella träffar. Många semesterresor till Europa företogs på Vespa.

Vespans dag 1955 på Södra Latins skolgård. Foto: Ejvind Larsen.

Under 70-talet drabbades VC Stockholm av samma problematik som många andra tvåhjulsklubbar. Vespan sålde sämre vilket ledde till minskade medlemsantal och avtagande klubbaktivitet. 1973 somnade VC Stockholm in.

Vespa Club Stockholms logotyp är skapad av Patrik Hammarsten och Fredrik Fogelqvist, som stått för formgivningen. Den är en kombination av den gamla plaketten, Rallye de Stockholm 1955 och Vespa Club Sveriges logo.

En ny start!
Tack vare stöd och glada tillrop från gamla klubbmedlemmar samt nya entusiaster får VC Stockholm nytt liv igen 2010. Klubben skall vara en samlingsplats och ett nätverk för alla Vespister, d.v.s. nuvarande Vespa-ägare, före detta Vespa-ägare eller de som är allmänt intresserade av just Vespa.

VC Stockholms ändamål är att främja Vespaintresset samt bevara de Vespor som finns i klubben. Det finns en stor samlad kunskap om Vespa i klubben som medlemmar kan ha stor glädje av vid renovering, ombyggnad eller reparation.

Nyårsrideout 2013, Skånegatan på Södermalm. Foto: Ulrika Dunker.

VC Stockholm uppmuntrar till gemensamma utflykter i Stockholm och nationella samt internationella träffar. Klubben deltar traditionsenligt vid Scooterpremiären och Scooterns dag i Stockholm. Att träffas och köra en sväng på nyårsafton har också blivit en tradition som lockar de verkliga entusiasterna!

Idag är VC Stockholm mer av ett nätverk av- och för entusiaster. Vi har ingen ordförande och håller inga möten – därav tas heller ingen medlemsavgift ut. Stockholmare på Vespa rekommenderas att gå med i Svenska Scooterklubben, som är slags garant för en levande scooterkultur i vårt land. Som medlem får du tidningen Scooteristen fyra gånger per år. VC Stockholm är anslutna till SSK.