Om VC Stockholm

VESPA CLUB STOCKHOLM – för alla Vespister

1950- & 60-talet var den gyllene eran för alla Vespister. Inte bara för att det kom en ny livsstil med motorscootrarna – först som billigt färdmedel, senare som statussymbol – de lade även grunden för en aktiv klubbscen över hela Sverige.

Den 2 oktober 1951 grundades Vespa Club Stockholm, Sveriges första Vespa-klubb.

VC Stockholm var under perioder Sveriges största Vespa-klubb.

VC Stockholm fungerade som en ”samlingsplats” för alla älskare av det udda fordonet i huvudstaden och hade stor del i grundandet av Vespa Club Sverige.

Under 50- & 60-talet hade VC Stockholm ett väldigt aktivt klubbliv. Medlemmarna träffades i Stockholm för gemensamma utflykter & klubbkvällar och man deltog även i många internationella träffar. Många semesterresor till Europa företogs på Vespa.

Under 70-talet drabbades VC Stockholm av samma problematik som många andra tvåhjulsklubbar. Vespan sålde sämre vilket ledde till minskade medlemsantal och avtagande klubbaktivitet. 1973 somnade VC Stockholm in.

Tack vare stöd och glada tillrop från gamla VC Stockholmmedlemmar samt nya entusiaster får Vespa Club Stockholm nytt liv igen 2010.

Vespa Club Stockholm skall vara en samlingsplats och nätverk för alla Vespister, det vill säga Vespa-ägare, före detta Vespa-ägare eller Vespa-intresserade.

VC Stockholms ändamål är att främja Vespaintresset samt bevara de Vespor som finns i klubben. Det finns en stor samlad kunskap om Vespa i klubben som medlemmar kan ha stor glädje av vid renovering, ombyggnad eller reparation.

VC Stockholm uppmuntrar under sommarmånaderna till gemensamma utflykter i Stockholm och nationella & internationella träffar.

VC Stockholm deltar traditionsenligt vid Scooter premiären &  Scooterns dag i Stockholm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>